วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าเดิม